Producten

Special Heroes Nederland (voorheen Onbeperkt Sportief) ontwikkelt en produceert in samenwerking met verschillende partnerorganisaties regelmatig producten.

 Handreiking moeilijk verstaanbaar gedrag binnen beweegsituaties

Handreiking moeilijk verstaanbaar gedrag binnen beweegsituaties

Moeilijk verstaanbaar gedrag blijkt vaak verstorend voor de beweegactiviteiten. Wat is de beste manier om een bepaalde situatie aan te pakken? Om begeleiders van sport- en beweegactiviteiten hierbij te ondersteunen is een handreiking ontwikkeld. In veel gevallen zullen mensen met een beperking iets extra’s vragen van de begeleiding. In de handreiking wordt aandacht besteed aan de didactiek en de organisatie van de activiteiten en aan wat je als begeleider van beweegactiviteiten kunt doen om een activiteit beter te laten verlopen. Daarna volgt een gedeelte waarin in begrijpelijke taal wordt beschreven wat specifieke kenmerken en gedragingen zijn van deelnemers met moeilijk verstaanbaar gedrag. Met behulp van voorbeelden worden de gedragingen verduidelijkt en ook worden concrete tips gegeven. Aan het eind van de uitgave is een begrippenlijst te vinden en zinvolle websites voor meer achtergrondinformatie.

Bestellen
U kunt de handreiking bestellen bij het Kenniscentrum Sport voor € 22,50, klik hier voor meer informatie.

 Richtlijnen Toegankelijkheid Indoor Sportaccommodaties

Richtlijnen Toegankelijkheid Indoor Sportaccommodaties

De Richtlijnen omschrijven de toegankelijkheidseisen van sportgebouwen en maken deze concreet voor ontwerpers en bouwers van deze accommodaties. Gebruiksgemak en toepasbaarheid in de praktijk staan voorop. Eén op de tien Nederlanders heeft een lichamelijke beperking en juist voor hen willen wij letterlijk drempels verlagen om te kunnen sporten. De Richtlijnen zijn, mede op initiatief van de Gemeente Rotterdam, ten opzichte van de vorige druk (het Handboek Basis kwaliteitseisen integrale toegankelijkheid sportaccommodaties uit 2001) volledig herzien en aangepast aan de huidige regelgeving en inzichten. 

Bestellen
U kunt de Richtlijnen bestellen bij het Kenniscentrum Sport voor € 25,00, klik hier voor meer informatie. Of download het pdf bestand van de Richtlijnen Toegankelijkheid Indoor Sportaccommodaties.

 monitor (on)beperkt sportief

Monitor (On)beperkt sportief 2013

Sport en bewegen is niet alleen goed vanuit gezondheidsperspectief, maar kan ook bijdragen aan de maatschappelijk integratie van mensen met een handicap. Het stimuleren van sport en bewegen voor mensen met een handicap wordt meer dan voorheen gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid van verschillende spelers. Het thema sport en bewegen lijkt dan ook een plek te hebben gekregen op de beleidsagenda. Deze monitor maakt inzichtelijk dat in de afgelopen jaar veel vooruitgang is geboekt in het realiseren van een infrastructuur voor het sporten en bewegen van mensen met een handicap. De monitor is in opdracht van Stichting Onbeperkt Sportief uitgevoerd door het Mulier Instituut met financiële ondersteuning van het ministerie van VWS.

Bestellen
U kunt de Monitor (On)beperkt sportief 2013 bestellen via Arko Sports Media of download het pdf bestand van de Monitor (On)beperkt sportief.

 Bewegen en bewogen worden

Bewegen en bewogen worden

Voor iedereen die werkt met mensen met een Ernstige Meervoudige Beperking (EMB) is er nu een praktisch leerboek ontwikkeld door Special Heroes in samenwerking met Hogeschool Windesheim. Mensen met een EMB hebben veel begeleiding nodig bij bewegen en daardoor is dit niet altijd een vanzelfsprekendheid. Met dit boek geven we vakleerkrachten bewegingsonderwijs, combinatiefunctionarissen, bewegingsagogen binnen zorginstellingen en trainers van sportverenigingen praktische handvatten om juist ook mensen met een EMB structureel in beweging te brengen en te houden.

Het boek is opgedeeld uit een theoretisch gedeelte, waarin de doelgroep, methodieken en omgangsvormen worden toegelicht. Daarna volgt een praktisch gedeelte met activiteitenkaarten, die door hun uitleg en ondersteunende fotografie, begeleiders zullen helpen bij het uitvoeren van activiteiten voor mensen met EMB.

Bestellen
Dit boek kan bij Special Heroes besteld worden voor € 25,00 (excl. verzendkosten) via info@specialheroes.nl. Geef aan hoeveel exemplaren u wilt bestellen en wat uw adresgegevens zijn. U ontvangt bij uw bestelling dan een factuur.

 Handboek RSB

Handboek Revalidatie, Sport en Bewegen

De tweede uitgave van het Handboek Revalidatie, Sport en Bewegen is in juni 2014 voor de tweede keer uitgegeven en is tot stand gekomen in samenwerking met de revalidatie instellingen die deelnemen aan het programma Revalidatie, Sport en Bewegen (2012-2015). De ontwikkelingen van sport en bewegen heeft binnen de revalidatiegeneeskunde een enorme vlucht genomen. Om bij te blijven in de ontwikkelingen is het handboek afgelopen jaar herschreven. Klik hier voor meer informatie over het Handboek.

Bestellen
U kunt het Handboek Revalidatie, Sport en Bewegen bestellen bij Special Heroes Nederland voor € 75,00 (excl. verzendkosten) via rsb@shnederland.nl. Geef aan hoeveel exemplaren u wilt bestellen en wat uw adresgegevens zijn. U ontvangt de factuur bij uw bestelling.

Het Sportloket brengt mensen in beweging

In dit boekje leest u ervaringsverhalen van tien van deze (ex-) revalidanten. Tien verhalen en foto's die laten zien wat het betekent om te leven met een beperking of ziekte, en hoe belangrijk het juist dan is om in beweging te zijn en te blijven.

Bestellen
U kunt het boekje voor €14,95 (excl. verzendkosten) bestellen door een e-mail te sturen naar rsb@shnederland.nl.

Mijn beweegredenen

Mijn beweegredenen is een boekje dat de (​ex-)​revalidant helpt om een actieve leefstijl op te bouwen. ​Hierin worden de ​6 fases van gedragsverandering beschreven om ​te komen tot ​meer bewegen​. A​an de hand van vragen voor de (ex-)revalidant die passen bij deze fases van gedragsverandering​, ​wordt hij of zij geholpen om tot een structurele actieve leefstijl te komen.

Bestellen
U kunt 'Mijn beweegredenen' bestellen voor €5,00 (excl. verzendkosten) door een e-mail te sturen naar rsb@shnederland.nl 

 monitor rsb

Monitor Revalidatie, Sport en Bewegen

Onderzoeksgroep ReSpAct voert in opdracht van Onbeperkt Sportief de monitor van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen uit. Inmiddels is de 0 en 1 meting afgerond en hieronder beschikbaar.

 

Evaluatie Special Heroes

De afgelopen vier jaar is het programma Special Heroes uitgegroeid tot een landelijk en breed gedragen sportstimuleringsprogramma voor kinderen en jongeren in het speciaal onderwijs, clusters 1, 2, 3 en 4. Hoog tijd om de balans op te maken: wat gaat goed, waar gaan we mee door en wat kan beter. Daarbij blijven we onverminderd streven naar een meer vanzelfsprekende integratie van leerlingen uit het speciaal onderwijs binnen de sportverenigingen. Special Heroes is vooral succesvol dankzij de ondersteuning van het Ministerie van VWS en de bijdragen van provincies, fondsen, gemeenten, scholen, ouders, bonden en sportverenigingen. De specifieke effecten en resultaten van Special Heroes, zowel bij leerlingen als op organisatieniveau, zijn beschreven in deze evaluatie van de periode 2009 - 2012.

Bestellen
U kunt de evaluatie bestellen bij Special Heroes Nederland via info@shnederland.nl. Geef aan hoeveel exemplaren u wilt bestellen en wat uw adresgegevens zijn.

  

Sporthelden. Geef jij ze een kans?

Sporten is leuk!
Daarom is het belangrijk dat iedereen kan sporten en bewegen. Ook kinderen en volwassenen met een beperking. Als het even kan bij een reguliere sportvereniging, zodat sporters met enzonder beperking samen kunnen optrekken. Of bij een speciale vereniging, als dat voor de sport(er) nodig is. In deze brochure vindt u tips over het trainen van dove en slechthorende sporters, van blinde en slechtziende sporters en van sporters met gedragsproblemen. Er zijn links vermeld naar organisaties bij wie u terecht kunt voor meer informatie of ondersteuning. Ook komen sporters en hun trainers aan het woord. Het zijn inspirerende verhalen waar de passie voor sport vanaf spat. Ze maken duidelijk dat er mooie dingen gebeuren als trainers, coaches en begeleiders bij sportverenigingen zich inzetten voor sporters met een beperking.

Bestellen
U kunt de brochure bestellen bij Special Heroes Nederland via info@shnederland.nl. Geef aan hoeveel exemplaren u wilt bestellen en wat uw adresgegevens zijn.

  

Monitor Special Heroes

De sportdeelname van kinderen en jongeren met een handicap ligt veel lager dan van de leeftijdsgenoten zonder handicap. Ook zijn zij minder vaak lid van een sportvereniging dan kinderen en jongeren zonder handicap. Terwijl sport juist voor deze doelgroep zo belangrijk is. Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Sporten vergroot niet alleen het zelfvertrouwen, maar zorgt tegelijk voor sociale contacten met leeftijdgenootjes. Daarom is het belangrijk dat sporten voor iedereen toegankelijk is.  Dit rapport bestaat uit de eerste meting onder cluster 3-scholen, die is verricht om inzicht te krijgen in de bestaande sport- en beweegactiviteiten van de leerlingen en de scholen en om inzicht te krijgen in de wensen van leerlingen met welke sporten zij kennis willen maken. Na twee jaar volgt een tweede meting die inzicht moet geven in de effecten die het programma Special Heroes heeft op de sport- en beweegactiviteiten van de leerlingen en de scholen.

Bestellen
U kunt de monitor bestellen bij Special Heroes Nederland via info@shnederland.nl. Geef aan hoeveel exemplaren u wilt bestellen en wat uw adresgegevens zijn.

  

Monitor Zo kan het ook!

Mensen met een handicap doen over het algemeen minder aan sport dan mensen zonder handicap. Gehandicaptensport Nederland brengt met Zo kan het ook! mensen met een verstandelijke handicap in beweging. Deze monitor is de eerste meting om inzicht te krijgen in de activiteiten binnen deze dagen woonvoorzieningen. Welke activiteiten worden ontwikkeld en uitgevoerd, volgt er beleidsmatige inbedding, wat werkt en wat werkt niet. Met deze en andere informatie willen we de initiatieven versterken, zodat sporten en bewegen een blijvend onderdeel wordt in het dagelijks leven van mensen met een verstandelijke handicap.

Bestellen
U kunt de monitor bestellen bij Special Heroes Nederland via info@shnederland.nl. Geef aan hoeveel exemplaren u wilt bestellen en wat uw adresgegevens zijn. U kunt de monitor ook downloaden.

  

Zorg in beweging (Zo kan het ook!)

In dit magazine vertellen we samen HET verhaal van Zo kan het ook! Een inspirerend verhaal van ruim 40 gedreven zorginstellingen die samen met Gehandicaptensport Nederland de zorg in beweging hebben gebracht. Grote en kleine initiatieven zijn een onderdeel geworden van het dagelijks leven van mensen met een verstandelijke handicap. Grote en kleine beweegactiviteiten. Door samen te werken en ervaringen te delen is een krachtig netwerk ontstaan, dat een grote stap heeft gezet in het ontwikkelen van een beweegcultuur in de zorg.

Bestellen
U kunt het magazine bestellen bij Special Heroes Nederland via info@shnederland.nl. Geef aan hoeveel exemplaren u wilt bestellen en wat uw adresgegevens zijn. U kunt het magazine ook downloaden.

  

Beweegwaaier (Zo kan het ook!)

Deze beweegwaaier is een direct resultaat van het kennisplatform Zo kan het ook!, het landelijk programma voor zorginstellingen van Stichting Onbeperkt Sportief van 2009- 2012. Beweegteams en begeleiders in de zorg geven eenvoudige tips uit de praktijk om cliënten met een verstandelijke handicap te laten sporten en bewegen. Laat u inspireren en verrassen door het gemak en het effect!

Bestellen
U kunt de beweegwaaier bestellen bij Special Heroes Nederland voor € 7,- (excl. verzendkosten) via info@shnederland.nl. Geef aan hoeveel exemplaren u wilt bestellen en wat uw adresgegevens zijn. U ontvangt de factuur bij uw bestelling.

 

 


Deel deze pagina