Monitor 0-meting Revalidatie, Sport en Bewegen online

De uitgebreide rapportage met daarin de resultaten van de 0-meting van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is gereed.  Klik hier voor het gehele document.

Download hier de samenvatting van de Monitor met daarin de belangrijkste aandachtspunten.

Uit de Monitor blijkt dat diverse aspecten tijdens de startfase van het programma al op een goede manier gebeuren binnen de deelnemende revalidatie-instellingen. Voorbeelden hiervan zijn dat bij het merendeel van de deelnemende revalidatie-instellingen:

  • een Sportloket aanwezig is;
  • een intakegesprek met betrekking tot sport en bewegen plaatsvindt;
  • ‘sport en bewegen’ een thema is dat meestal wordt besproken tijdens patiëntbesprekingen;
  • een interne doorverwijsstructuur aanwezig is vanuit de behandelaar naar de sport- en beweegconsulent;
  • samenwerking plaatsvindt met sport- en beweegaanbieder uit de regio;
  • sport- en beweegconsulenten zijn geschoold op het gebied van Motivational Interviewing.

Vanzelfsprekend zijn er in deze fase van het programma ook aandachtspunten. Enkele voorbeelden:

  • behoefte aan meer duidelijkheid over taken en rollen van de diverse betrokken professionals;
  • meer betrokkenheid van het managementteam is gewenst bij de implementatie en uitvoering van het programma;
  • behoefte aan meer duidelijkheid binnen revalidatie-instellingen over welke patiënten een persoonlijk adviesgesprek en counseling ontvangen;
  • aandacht voor financiële borging van het programma.

Deel deze pagina