Eindmeting Revalidatie, Sport en Bewegen

Gedurende de programmaperiode (2012 – 2015) is, door monitoring en evaluatie, de implementatie en uitvoering van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen, en daarmee de realisatie van de doelstellingen, systematisch in kaart gebracht:

Algemene conclusie
De landelijke implementatie van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen heeft bijgedragen aan een meer gestructureerde plaats van sport en bewegen binnen de Nederlandse revalidatiezorg. Aan het einde van de programmaperiode is er een duidelijke vooruitgang zichtbaar in de implementatie en uitvoering van het programma in de deelnemende instellingen in vergelijking met de startpositie. Wel laat een aantal aspecten omtrent de implementatie van het programma een piek zien bij de tussenmeting. Dit benadrukt het belang om continu aandacht te blijven houden voor activiteiten die zich richten op het stimuleren van sport en bewegen tijdens en na de revalidatie.

Aan het einde van de programmaperiode zijn in totaal op 26 locaties Sportlokketten opgezet vanuit waar patiënten begeleid en gestimuleerd worden om een actieve leefstijl te ontwikkelen en te behouden. Daarnaast heeft de implementatie van het programma volgens een ruime meerderheid van de professionals geleid tot een uitbreiding van het sport- en beweegnetwerk van de organisatie. Tot slot heeft het programma Revalidatie, Sport en Bewegen model gestaan voor de ontwikkeling van de behandelmodule ‘Inactieve leefstijl’ binnen de nieuwe financieringssystematiek van de revalidatiezorg. Met de ontwikkeling van deze generieke module heeft het programma Revalidatie, Sport en Bewegen kans om volledig gefinancierd te worden vanuit de revalidatiezorg.

Toekomst
Het einde van deze programmaperiode betekent zeker niet het einde van aandacht voor sport en bewegen in de revalidatiesector. 16 van de 18 in het programma betrokken instellingen continueren het programma. Daarnaast zijn er tenminste 7 andere instellingen die het programma binnen hun organisatie implementeren. 

Deze instellingen hebben een licentieovereenkomst afgesloten met het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Zij ontvangen blijvende ondersteuning en advies, mede door middel van een registratietool, folders en patiëntenboekjes.


Deel deze pagina